Välkommen till Båtbacken!

Lekar

Utflykter

Studier

Välkommen till Båtbacken friskola!

På vår skola arbetar eleverna i små grupper. Det ger arbetsro och möjlighet för alla elever att utvecklas maximalt. Vi sätter in stödåtgärder tidigt om det behövs, för att så många som möjligt ska nå kunskapsmålen. Alla elever har ”Livskunskap” på schemat, för att vi vill att eleverna arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och känner sig trygga.
På vår restaurang ”Gott och blandat” arbetar skolans kock som lagar maten på plats, till stor del av närproducerade råvaror. Vi bjuder alla barn på frukost och mellanmål. Vi utnyttjar vår fantastiska skolgård och närheten till naturen så ofta vi kan. Vi erbjuder omsorg och utbildning för barn i åldrarna 1-12 år under ett och samma tak.

Skolans historia

Friskolan Båtbacken hette fram till 2007 Nor Skola och var en av kommunens byskolor. När kommunen bestämde att skolan skulle läggas ner startade Båtbacken friskola ekonomisk förening av en grupp engagerade bybor som ville ha kvar skolan. Föreningen köpte fastigheten av kommunen och redan samma höst öppnade skolan i friskoleregi. Första september 2008 utökades verksamheten ytterligare nä förskolan Jollen öppnade, med 20 barn inskrivna från start och fler på kö. 2012 byggdes förskolan ut och fick nya lokaler. Även skolan har ändamålsenliga lokaler och klassrum, en väl utrustad idrottshall samt bild och träslöjdssal. Vinsten som föreningen gör återinvesteras i verksamheten.
Idag finns det drygt 70 barn i skolan och 20+ barn på förskolan. Upptagningsområdet är stort; både från skolans närområde, men också från omkringliggande orter och byar. Där kommunen inte såg någon framtid, har byns innevånare själva tagit tag i saken och har idag en skola med ett bra elevunderlag. Det finns stora förhoppningar för framtidens skola och förskola.

Kontakt

Förskolan Jollen tel. 070 - 440 25 91
Fritids: 070 – 388 99 82
Skola, växel tel. 0651 – 440 10
Rektor/förskolechef Cicci Lindström tel. 070 – 612 28 65
Nor med omnejd: Mohlins bussar, Stefan Andersson 0651 – 340 911
Nor – Långsbo/Delsbo: Båtbackens minibuss, Fredrik Brolin 073 – 808 63 23
Ansökan till fritids och skola sker direkt till Båtbacken. Blankett finns här.
Ansökan till förskolan Jollen sker via kommunens Hypernet, kontakta Linda på Jollen för mer information.
Drivs av Nirvana & WordPress.