FÖRSKOLAN JOLLEN

På Jollen strävar vi efter att man ska må bra, få god omsorg och närhet, ha roligt och lära sig fungera bra socialt i olika grupper.
INNE- OCH UTELEK – Det viktigaste uppdrag vi har är att ge utrymme för barnens egen lek. Vi respekterar barns möjligheter och rätt att leka. Vi lämnar stort utrymme för den fria leken men följer och ingår vid behov som stöd och inspiratörer i leken.
SYFTET – Med att ge mycket tid till leken är att barnet tränar kommunikation, regler, normer, turtagande, vänskap, planering, problemlösning, inlevelse, konfliktlösning, jämlikhet, fantasi och koncentration bl.a.
MEDEL – vi har en inspirerande naturtomt med bäck, lekredskap och cykelbana. Inne finns dockvrå, bygg&lekrum, vilrum och målarrum.
NUET – Vi lyssnar på barnens/pedagogens förslag. Kanske önskas en spontan aktivitet/utflykt.
SYFTE – Jag kan påverka!
VINTERAKTIVITETER – skidåkning och skridskoåkning.
VÅR- OCH HÖSTAKTIVITETER – skogsutflykt en gång i veckan.

JOLLENS VÄRDEGRUND

Är jag sedd

Är jag rädd om mina kompisar

Får jag vara med och påverka

Är jag någon som kan

Är jag någon som är unik

KONTAKTA OSS

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig om du vill ha svar eller vill veta mer om oss.