SKOLA

På vår skola arbetar eleverna i små grupper. Det ger arbetsro och möjlighet för alla elever att utvecklas maximalt. Vi sätter in stödåtgärder tidigt om det behövs, för att så många som möjligt ska nå kunskapsmålen. Alla elever har ”Livskunskap” på schemat, för att vi vill att eleverna arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och känner sig trygga.
På vår restaurang ”Gott och blandat” arbetar skolans kock som lagar maten på plats, till stor del av närproducerade råvaror. Vi bjuder alla barn på frukost och mellanmål. Vi utnyttjar vår fantastiska skolgård och närheten till naturen så ofta vi kan. Vi erbjuder omsorg och utbildning för barn i åldrarna 1-12 år under ett och samma tak.

FÖRSKOLEKLASS

Förskoleklassen samarbetar regelbundet med klass 1. Skolan har samlad skoldag, vilket innebär att förskoleklassen har samma tider som de äldre skolbarnen, men de har ”fritidstid” inplanerad på sitt schema. Therese Nyvind Martinsson är lärare här.

ÅRSKURSER

1

Årskurs 1
På skolans nedre våning håller klass 1-2 till, ansvarig klasslärare där är Annelie Flygt.

2

Årskurs 2
På nedervåningen håller klass 1-2 till, där Annelie Flygt är klasslärare.

3

Årskurs 3
På nedervåningen i skolan håller klass 3 till Anna Thunell är klasslärare.

4

Årskurs 4
På övervåningen i skolan håller klass 4-5 och klass 6 till. Ola Hertzberg är klasslärare i 4-5:an.

5

Årskurs 5
På övervåningen i skolan håller klass 4-5 och klass 6 till. Ola Hertzberg är klasslärare i 4-5:an.

6

Årskurs 6
På övervåningen i skolan håller klass 4-5 och klass 6 till. Siri Schlyter är klasslärare i 6:an.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig om du vill ha svar eller vill veta mer om oss.