FRITIDS

På fritids kan man leka, spela spel, bygga lego och mycket annat. Det är öppet för barn i åldrarna 6-12 år. Vi har olika fasta aktiviteter varje dag.

Utdrag ur vår verksamhetsbeskrivning:
Mål för verksamheten: Att i enlighet med Allmänna råd för fritidshem 2007 ”erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen”.

Verksamhetsplan: Varje dag erbjuder fritids frukost för de barn som behöver. Morgonen består av fri lek till skolan börjar. Under dagen har vi fritidstid för fsk och årskurs 1-3 för att kunna ha en samlad skoldag med gemensam sluttid för alla elever. Efter skolans slut har vi en samling där vi kontrollerar närvaro och diskuterar olika ämnen som kommer upp innan vi äter mellanmål.

Utöver den fria leken har vi styrda aktiviteter såsom träslöjd, idrott, bild och form.

INFORMATION

Mellanmål serveras måndag-fredag kl 14.15 utom onsdagar då skolan slutar kl 15. Då serveras frukt som mellanmål efter skolan slut. På morgonen serverar vi även frukost för de tidigaste barnen.

Våra öppettider är: 6.30-17.30.
Fritids har även öppet under skolloven. På sommarlovet stänger vi dock några veckor.

ANSÖKAN SKER DIREKT TILL SKOLAN

KONTAKTA OSS

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig om du vil ha svar eller vill veta mer om oss.

KONTAKT
OM OSS