FRITIDS

Båtbacken Fritidshem har cirka 45 elever inskrivna, vi har två avdelningar, en för de yngre (FSK-åk2) och en för de äldre (åk3-åk6)

Vi som arbetar på fritids heter Angela och Kristina. Vi har också fritidstid med alla elever i skolan och vi är ute med barnen alla deras raster. Under all vår tid med eleverna så är vårt huvudsyfte att jobba med skolans värdegrund och uppdrag (Lgr 11 första delen kap 1)

  • Vi ska skapa en välfungerande grupp, arbeta med de sociala relationerna, dels mellan elev-elev och elev-vuxen och det gör vi hela skoldagen med alla elever.
  • Vi ska skapa en god miljö för utveckling och lärande både ute och inne
  • Vi ska skapa en god kommunikation med hemmet
  • Vi ska på skolan och fritids sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära

Först när vi har ett skol-fritidsklimat där eleverna känner sig trygga och där de trivs med varandra och med personalen så skapas rätt förutsättningar att tillägna sig kunskap!

Lek, skratt, mys och kreativa samtal gör att både era barn och vi vuxna trivs och vill vara på fritids.

Här växer vi tillsammans

KONTAKTA OSS

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig om du vill ha svar eller vill veta mer om oss.