Historia

Friskolan Båtbacken hette fram till 2007 Nor Skola och var en av kommunens byskolor. När kommunen bestämde att skolan skulle läggas ner startade Båtbacken friskola ekonomisk förening av en grupp engagerade bybor som ville ha kvar skolan. Föreningen köpte fastigheten av kommunen och redan samma höst öppnade skolan i friskoleregi. Första september 2008 utökades verksamheten ytterligare när förskolan Jollen öppnade, med 20 barn inskrivna från start och fler på kö. 2012 byggdes förskolan ut och fick nya lokaler. Även skolan har ändamålsenliga lokaler och klassrum, en väl utrustad idrottshall samt bild- och träslöjdssal. Den eventuella vinst som föreningen gör återinvesteras i verksamheten.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig om du vill ha svar eller vill veta mer om oss.