SKOLRÅD

Skolrådet är en kanal för samverkan mellan skola och föräldrar.
I skolrådet finns representanter för för de olika klasserna. Representanter väljs på höstterminens första föräldramöte. Rektor och en representant från personalen deltar på skolrådsmöte.

Skolrådet kan föreslå förbättringar.

Skolrådet arrangerar arbetsdagar.

Skolrådet har 1 möte/termin, vid behov 2 möten/termin.

SKOLRÅDSREPRESENTANATER

Förskoleklass: Sara Arvidsson och Mella Stegs
Klass 1: Kikki Reiser
Klass 2: Annelie Arvidsson
Klass 3: Anna Mickelsson
Klass 4-5: Veronica Nilsson och Britta Käller
Klass 6: Pia Nordin och Malin Medelberg
Sammankallande och ordförande: Mella Stegs

KONTAKTA OSS

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig om du vil ha svar eller vill veta mer om oss.

KONTAKT
OM OSS